دریاره ما

«آموزش قرآن» به عنوان يكي از ارکان زیربنایی توسعه فرهنگ قرآن در جامعه به حساب مي‌آيد كه با هدف تعمیم و تعمیق شناخت و ایمان به قرآن در آحاد جامعه و ارتباط و انس مستمر با آن و تحقق مضامین آیات قرآنی در رفتار فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه دنبال مي‌شود. از این رو، مجموعه فعاليت‌هاي قرآني به‌ويژه «آموزش قرآن» در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت راهبردی برخوردار است که به همین خاطر میتوان برگزاري منظم و سالانه آزمون‌هاي سراسري قرآن و عترت را به عنوان يكي از اقدامات مهم، لازم و تأثیر گذار ، در كنار سایر حمايت های مادی و معنوی از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آموزشی كشور بر شمرد.

در همین راستا و در جهت ارتقا کمی و کیفی سطح آموخته های قرآنی کارکنان دولت، آزمون ویژه ای طراحی گردیده و برگزار خواهد شد:

اهداف این آزمون عبارتند از:

  • سنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی کارکنان دولت
  • ایجاد انگیزه و نشاط قرآنی در بین همه دستگاه های اجرایی
  • شناسایی افراد مستعد در حوزه آموزش قرآن در بین کارکنان دولت
  • ایجاد تأثیرات بیشتر قرآنی در بین کارکنان دولت و افزایش بهره وری در عملکرد کارکنان

 

معاونت قرآن و عترت

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی