وزارت جهاد کشاورزی بیشترین تعداد ثبت نام را تا پایان روز دوشنبه 5 آذر به خود اختصاص داده است.
نام دستگاه  نفر رشته  درصد
وزارت جهاد کشاورزی 1212 19/51 %
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 820 13/20 %
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 697 11/22 %
وزارت امور اقتصادي و دارايي 529 8/52 %
تمامی سازمان ها و معاونت های ذیل رياست جمهوري 495 7/97 %
وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي 399 6/42 %
قوه قضائیه 380 6/12 %
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 323 5/20 %
وزارت راه و شهرسازي 298 4/80 %
وزارت صنعت،معدن و تجارت 235 3/78 %
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 196 3/16 %
وزارت کشور 191 3/08 %
سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور 160 2/58 %
وزارت نيرو 68 1/09 %
وزارت دادگستري 67 1/08 %
نهاد رهبری 53 0/85 %
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 32 0/52 %
وزارت ورزش و جوانان 30 0/48 %
وزارت نفت 17 0/27 %
مجلس شورای اسلامی 5 0/08 %