تهران،خراسان رضوی وکرمان بیشترین تعداد ثبت نام را تا پایان روز دوشنبه 5 آذر به خود اختصاص داده اند.
استان  نفر رشته  درصد
تهران 832 13/40 %
خراسان رضوی 510 8/21 %
کرمان 508 8/18 %
آذربایجان شرقی 380 6/12 %
اصفهان 348 5/60 %
مازندران 281 4/52 %
گلستان 249 4/01 %
فارس 242 3/90 %
آذربایجان غربی 239 3/85 %
خراسان جنوبی 216 3/48 %
خوزستان 214 3/45 %
لرستان 200 3/22 %
سیستان و بلوچستان 183 2/95 %
کردستان 164 2/64 %
چهارمحال و بختیاری 163 2/62 %
مرکزی 161 2/59 %
خراسان شمالی 147 2/37 %
اردبیل 142 2/29 %
گیلان 122 1/96 %
زنجان 112 1/80 %
البرز 101 1/63 %
یزد 85 1/37 %
بوشهر 84 1/35 %
هرمزگان 81 1/30 %
قم 80 1/29 %
ایلام 79 1/27 %
کرمانشاه 66 1/06 %
جنوب کرمان 63 1/01 %
سمنان 55 0/89 %
همدان 40 0/64 %
قزوین 36 0/58 %
کهگیلویه و بویراحمد 28 0/45 %