تعداد ثبت نامی های آموزش های قرآنی کارکنان دولت به 35 هزار نفر رسید.

تعداد ثبت نامی های آموزش های قرآنی کارکنان دولت تا پنج شنبه 22 آذرماه به 35 هزار نفر رسید. ثبت نام در این دوره آموزشی تا 3 دی ماه ادامه دارد. آزمون این دوره از 1 تا 4 دی برگزار می شود.