تا امروز شنبه یکم دیماه 46 هزار نفر در آموزش های قرآنی کارکنان دولت ثبت نام کرده اند

تا امروز شنبه یکم دیماه  46 هزار نفر در آموزش های قرآنی کارکنان دولت ثبت نام کرده اند. استان های تهران خراسان رضوی و اصفهان در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. کارکنان وزارتخانه های وزارت صنعت،معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بیشترین استقبال را تا کنون از این طرح قرآنی داشته اند. ثبت نام تا 4 دی ماه ادامه دارد.