آمار ثبت نام در استان ها به نسبت جمعیت-استان های خراسان جنوبی ، زنجان و چهارمحال در تعداد ثبت نام به نسبت جمعیت در رتبه های اول تا سوم قرار دارند
ردیف استان نسبت ثبت نام به جمعیت با ضریب 100 هزار
1 خراسان جنوبی 153
2 زنجان 104
3 چهارمحال وبختیارئ 101
4 ایلام 99
5 کردستان 86
6 سمنان 84
7 یزد 83
8 خراسان شمالی 76
9 کرمان 62
10 اردبیل 61
11 مرکزی 61
12 خراسان رضوئ 60
13 آذربایجان شرقی 58
14 لرستان 50
15 مازندران 47
16 قم 45
17 اصفهان 44
18 آذربایجان غربی 43
19 گلستان 40
20 فارس 40
21 قزوین 36
22 تهران 34
23 سیستان وبلوچستان 34
24 کهگیلویه وبویراحمد 34
25 گیلان 33
26 کرمانشاه 29
27 بوشهر 28
28 هرمزگان 28
29 خوزستان 26
30 البرز 23
31 همدان 17